Veilig lassen bereik je door voldoende maatregelen te nemen om jezelf te beschermen tegen de mogelijke gevaren. Deze gevaren zijn: elektrische schokken, straling, dampen en gassen, brand of explosie.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Veilig lassenBeschermende kleding moet voldoende bescherming bieden, waarbij het je niet beperkt in je bewegingen. Het doel van de kleding is om je te beschermen tegen brandwonden van vonken, lasspetters en straling. Bij beschermende kleding kan je denken aan pakken, lasschorten, leggings, lashandschoenen, lederen mouwen / schouderkappen en een laspet onder je helm.

 

Draag de kleding zodanig dat lasspetters niet ergens in kunnen vallen. Draag kleiding overlappend, draag je broek over je laarzen of schoenen en draag hoofdbescherming die ook je nek afdicht als je boven je hoofd last.

 

Zorg dat er geen olie- of verfresten op je kleding zitten, aangezien deze kunnen ontbranden tijdens het lassen.

 

Elektrische schokken

Je kan een elektrische schok krijgen als je een onderdeel onder spanning in het lasapparaat aanraakt, terwijl een ander lichaamsdeel iets aanraakt dat geaard is. Denk eraan dat het inwendige van het lasapparaat onder spanning blijft staan als je het lasapparaat met de knop hebt uitgeschakeld. Wil je in het lasapparaat zelf iets doen (zoals reinigen), haal dan altijd de stroomkabel uit het stopcontact.

 

Gebruik tijdens het lassen multiplex, rubbermatten, of andere droge isolatie om op te staan ​​of te liggen. Houd handschoenen droog. Leg het lichaam, de armen of de benen niet op het werkstuk, vooral als de kleding nat of niet-bedekkend is.

 

Zorg ervoor dat de elektrodehouder en elektrodekabel in goede conditie zijn.

 

Straling tijdens het lassen

LashelmTijdens het lassen komt UV straling vrij. Deze UV straling is schadelijk voor de ogen. Een korte blootstelling van de ogen kan al leiden tot oogontsteking, ook wel lasogen genoemd. Deze aandoening duurt meestal niet lang en gaat vanzelf over als het om een lichte vorm gaat. Herhaalde of langdurige blootstelling kan leiden tot permanente schade aan de ogen.

 

Gebruik dan ook altijd bescherming voor de ogen. Dat kan een lasbril zijn, waarvan de zijkanten dicht zijn. Maar de meeste gebruikte oplossing is het lasschild of de lashelmDeze beschermen het hoofd, gezicht, oren en nek tegen hitte, vonken en vlammen.

 

Lasdampen

Tijdens het lassen ontstaan lasdampen. Deze losdampen zijn schadelijk voor onder andere ogen, longen en luchtwegen. Zorg er daarom voor dat de ruimte waar je last goed geventileerd is.

 

Professionele lassers wordt geadviseerd om lasdampafzuiging te gebruiken en/of een lashelm die een frisse luchttoevoer heeft.

 

Brandgevaar

BrandblusserLassen gaat gepaard met extreem hoge temperaturen. Houd dus altijd een brandblusser binnen handbereik en wees je bewust van de mogelijke gevaren in de omgeving.

 

Verwijder alle verontreinigingen op het werkstuk. Lasspetters kunnen wel 30 meter wegspringen. Zorg er dus voor dat in de omgeving geen brandbare materialen zijn, geen stof, geen mensen, In drukke en onoverzichtelijke ruimtes is een brandwacht (iemand die oplet of alles goed gaat) aan te raden.

 

Explosiegevaar

Vanwege de explosieve aard van flessen met beschermgas is het belangrijk deze juist te gebruiken en op te slaan. Controleer de cilinder en controleer het etiket om ervoor te zorgen dat het de juiste beschermgas is voor het proces. Controleer of regelaars, slangen en toebehoren in goede staat zijn en dat de druk juis is.

 

Zodra ze in gebruik zijn, houd ze weg van looproutes en van vliegende vonken. Laat de elektrode of andere hete delen nooit een cilinder raken.